lauantai 8. joulukuuta 2012

Amerikkalaisten Manipulointi


                                    Propagandizing Americans
                                                 Bill Beedle

Erikoistutkielmassaan, Siionistinen Propaganda Yhdysvalloissa (Pleasantville, NY: The Fayez A. Sayegh Foundation, 1983), edesmennyt Tri. Fayez Sayegh, merkittävä Amerikan-Palestiinalainen anti-siionisti, tunnisti useita, retoorisia metodeja / työkaluja joita siionistit Amerikassa käyttävät, muokatakseen Amerikkalaisten poliittisia toimia Israelia hyödyttääkseen. Näitä tekniikoita käytetään esittämään Israelin ja siionistien toimet, positiivisessa valossa, niillä "väritetään" nämä toimet tavalla joka vetoaa / vaikuttaa Amerikkalaisiin alitajuisesti. Nämä metodit ovat yhtä tehokkaita tänäkinpäivänä kuin 30.v sitten ja niitä on hyvin hyödyllistä harkita tai ajatella kenentahansa joka haluaa Amerikkalaisiin propagandallaan vaikuttaa / vedota. Ikäväkyllä, koska Amerikkalaisten poliittinen hienostuneisuus(ymmärrys / asioista perillläolo) on yleisesti alhaista, moiset metodit ovat hyödyllisempiä, kuin terävä logiikka. Suurille massoille puhuttaessa tai asioita esitettäessä.

Tri. Sayegh huomasi pitkästä, Amerikkalaisten poliittisten tapojen ja puheen tarkkailun kokemuksestaan, että siihen, hyväksyvätkö vai hyljeksivätkö Amerikkalaiset jonkin idean / jotain ideaa, oli ilmestynyt tiettyjä (selkeitä?!) kuvioita, kaavoja. Siionistisen propagandan sisältöä analysoidessaan, Sayegh kertaa "8 avainta Amerikkalaiseen mieleen". Jotka tässä esitetään kommentein.

1. Altavastaaja

Näistä avaimista ensimmäinen, on Amerikkalaisten vaistonvarainen sympatia ja myötätunto "Altavastaajaa" kohtaan - hlö, jonka ei voida olettaa vastustavan, saati sitten edes selviävän, törmättyään itseään suurempaan voimaan.( Tai tultuaan sellaisen vaikutuspiiriin, tavalla tai toisella.) Tämä altavastaajan puoltamisen idea tarkoittaa, että jos katselet kahden osapuolen välistä kärhämää, eikä kumpikaan liity sinuun millään tavalla, huomaat toisen osapuolen selkeästi heikommaksi ja tuppaat symppaamaan sitä / häntä.

Tämä tuntui minusta heti itsestään selvältä ja tästä on niin monta historiallista ja kulttuurista esimerkkiä : ne nostoväen miehet / militia, jotka voittivat siirtokunnille itsenäisyyden, ne primitiivit (inkkarit) jotka tämä uusi kansakunta tuhosi, Alamon miehet / sankarit, Huckleberry Finn, Rocky, Star Wars.
Objektiivisesti katsoen, Saksankin taistelu toisessa maailmansodassa oli niinikään altavastaajan taistelu. Alle 100.v yhtenäisenä ollut nuori kansakunta jonka onnistui hetken aikaa työtää Sirpin ja Dollarin voimat takasin(iskeä vastaan) ja näyttämään kuka on.

Nykyään, vaikkakin petturien muodostama valkoisten poliitikkojen luokka on toki sangen vauras ja vaikutusvaltainen, valkoiset kokonaisuutena, ylimalkaan ovat altavastaajia : meitä on alle 10% maailman väestöstä, meitä syrjitään systemaatisesti ja virallisesti omissa maissamme ja meidän syntyvyytemme on jo alittanut rajan(joka mittaa sitä, syntyykö tarpeeksi uusia ihmisiä"korvaamaan" vanhat ja kuolevat / kuolleet) ja kokoajan meidän maihimme virtaa, nopeasti lisääntyviä ei-valkoisia. Lyhyesti sanottuna, olemme matkalla sukupuuttoon.

2. Munakkuuden kunnioitus (rohkeuden :)

Avain nro.2 on se mitä voisi kutsua "munakkuuden kunnioitukseksi"....ihailua altavastaajan rohkeudesta kohdata haasteita, joita vähemmät ihmiset välttäisivät.

Vasemmiston yksi naurettavimpia piirteitä on heidän teeskennelty urheutensa, vastarinnan edessä. Sama pätee Juutalaisiin. Esimerkiksi Deborah Lipstadtia jatkuvasti kehutaan ja ylistetään "urheudestaan" kun vastustaa David Irvingiä. Mutta Vasemmiston arvot ovat kaikkialla voittoisia(vallitsevia) ja Juutalaiset nauttivat kulttuurisesta ja poliittisesta hegemoniasta(johtava asema, muita dominoiva jne.). Se ei vaadi rohkeutta, olla samaa mieltä valtaapitävien kanssa(totisesti !). Joten meidän on pilkattava tätä vihollisemme, rohkeuden esitystä. Meidän on esiteltävä itsemme aitona, todellisena radikaalina vaihtoehtona Status Quolle. Ja meidän on korostettava, että todellinen ´toisinajattelu´ vaatii "munaa".

3. "entäs nyt?"

Pian Yhdysvaltoihin saapumiseni jälkeen, minut kutsuttiin pitämään puhetta "Palestiina ongelmasta". Aloitin puheen historian katsauksella ensimmäisestä maailmansodasta ja siihenmennessä kun aika loppui, en ollut vielä päässyt edes niinkään pitkälle kuin vuoteen 1948. Puheeni jälkeen isäntäni(paikanomistaja, puheen tilaaja) tuli luokseni ja sanoi ..."sinä mokasit kaiken. Luuletko, että yksikään heistä saapui paikalle kuullakseen Palestiinan historiaa?. Nämä tyypit ovat ihan liian kiireisiä, heillä ei ole aikaa; he ovat lukeneet, että Palestiinassa on ongelmia ja saapuneet paikalle oppiakseen mistä on kyse. He eivät tulleet historian kurssille". Kiitin häntä neuvoistaan, enkä ikinä unohtanut sitä. ..se mitä he haluavat, on tietää mikä on ongelmana nyt !, tällä hetkellä. Heille on paljon helpompaa aloittaa tästä hetkestä / nykyhetkestä.

Tämäkin vaikuttaa ilmiselvältä. Ennen 80-lukua Amerikka katsoi Arabimaailmaa joko neutraalina tai liittolaisinaan. Muutaman / usean, äärimmäisen kuuluisten(tai kuuluisaksi tehtyjen) terrori-tapausten jälkeen, ´ohjelmoitiin´ intensifioitu U.S.A - Israel yhteistyö. Simplistinen "Islam vastaan länsi" Chimera.

Menneisyydessä tämä piirre on aiheuttanut valitettavia poliittisia päätöksiä / huonoa arvostelukykyä, mutta se on paradoksaalista kyllä myös avuksi. Sukupolvi jolle ei ole opetettu historiaa tai sen tärkeyttä, on helpompi "uudelleenkouluttaa" kuin sellainen johon on leimattu, vastakkainen maailmankuva.

Juutalaiset kohkaavat jatkuvasti, toistuvasti Holokaustistaan, stigmatisoidakseen jopa kaikkein harmittomimmatkin, refleksinomaiset ´Valkoisen etnosentrismin´ välähdykset. Mutta se oli silloin, nyt on nyt. Ja nykyään se olemme me, valkoiset joita uhkaa kansanmurha. Nykyään se olemme me, jotka tarvitsevat Etnovaltion, Juutalaisilla on jo omansa.

Siltikin enemmistö Amerikkalaisista, kuten enemmistöt kaikkialla, eivät elä abstraktioiden maailmassa eivätkä myöskään(ainakaan "tavanomaisesti" luonnostaan) ajattele historiallisesti. Joten, kun olosuhteet kiristyvät ja valkoistenvastaisuudesta tulee yhä selkeämpää / hävyttömämpää, alkaa se käsitys, että vainot ovat uniikisti vain Juutalaisille ja sen jatkuva korostaminen, vihdoin kaikua enemmistön kuuroille korville. Ja samaan aikaan, tänä narratiivin ristiriitaisuus saattaa kiinnittää, ajattelevan vähemmistö huomion.

4. Syy ja seuraus

Ehkäpä läheistä sukua tälle(eli kohdalle 3) on tämä neljäs piirre. Se on tapahtumien kausaalisen ketjun vaikutus / vaikutukset. ...he tuomitsevat Arabien nykyisen vihamielisyyden, menemättä ajassa taakseppäin(sic) ja pureutumatta sen alkuperään ja syihin. Eivät yhdistä syytä ja seurausta.

Johtuen Amerikkalaisten anti-historiallisesta (historianvastaisesta) ehdollistamisesta / aivopesusta jne., yleisen propagandan tulisi keskittyä nykyhetkeen : mitä valkoisille tapahtuu par´aikaa, mitä vihollinen nyt puuhaa. Keskittyä tulisi myös Eurooppalaisten ja Amerikkalaisten yhteneväisyyksiin jotka ovat edelleen selkeitä, jopa nykyajan vääristyneessä yhteiskunnassa. Selkeästikkään, emme voi sivuutta historiaa ja kausaliteettiä täysin, mutta me vakuutamme useampia ihmisiä ja vähemmällä vaivalla, jos vain myötäilemme, emmekä vastusta Amerikkalaisten taipumusta / suuntautumista vain nykyhetkeen.

5. Sosiaalinen manipulointi (Social Engineering)

Jokaikinen sosiaalinen ongelma, sillä hetkellä kun se Amerikkalaisten tajuntaan pelmahtaa, tulee ratkaisua tarvitsevaksi haasteeksi. Amerikkalaiset haluavat tietää, "mitä me voimme tehdä asialle tai mitä meidän pitää tehdä sille"...tuloksena tästä, se joka kykenee esittämään hyväksyttävän ja uskottavan / järkeenkäyvän ratkaisun ongelmaan, on todennäköisemmin havaitseva, että Amerikkalaiset hyväksyvän hänen versionsa kyseisestä ongelmasta , kuin hän joka kuvailee ongelman, jättää asian sikseen ja poistuu.

Ajatelkaa sitä nopeutta, kiireelisyyttä jolla Amerikkalaiset kollektiivisesti ilmaisivat tukensa Patriot Aktille ja uudelle terveydenhuolta laille. Kriisien aikana Amerikkalaisten tuki menee, vaistonvaraisesti sille osapuolelle, jolla on jo valmis suunnitelma.

Joten valkoisten nationalistien on laadittava suunnitelmia, joilla oikeasti luoda Etnovaltio. Näiden suunnitelmien on ratkottava rodullisia ongelmia järkevällä, humaanilla tavalla. Lisäksi on osattava nähdä / kuvitella / visioida, miten nämä suunitelmat voidaan toteuttaa, maailmassa joka on aikapitkälti samanlainen kuin nyt.

Ei riitä, että yksinkertaisesti sanoo systeemin romahtavan jokupäivä itsestään jokatapauksessa ja että, sen raunioille pystytetään Neljäs Valtakunta. Levottomuuksia ja mullistuksia sattuu loputtomin eri tavoin. Meillä on oltava suunnitelmia ja jonkinlainen infrastruktuuri jo valmiina. Se, että ajattelee katastroofin itsessään tarjoavan uuden järjestyksen, on kuin odottaisi tornaadon muuttavan asuntovaunupuiston palatsiksi.

Koska systeemi perustuu valheille ja käy luontoa vastaan, sen poliittiset ehdotukset ovat tietenkin
monimutkaisia ja perustuvat valheelliseen tai manipuloituun dataan / tietoon. Vastakohtana, meidän politiikkamme, ajatuksemme yms. -jos siitä riisutaan kaikki tarpeeton erikoisuus- perustuvat totuuteen ja ne on fundamentaalisesti suunniteltu toimimaan yksiin, sen kanssa mikä on Eurooppalaisille luontaista. Täten, jos mahdollisuus tarjottaisiin, Amerikkalaistenkin enemmistö suosisi meidän politiikkaamme. Antakaamme Amerikkalaisille ´hyväntekijöille´ ja tungettelijoille / kyylille / touhuajille, vähän "pro-white"(valkoisia puoltavia) suunnitelmia joita toteuttaa.

6. Yksinkertaistus

...kun jonin asian puolestapuhuja osaa sanoa asiansa, hyvin yksinkertaisella tavalla, kuten : "haluamme vain enuvotella"...hänen versionsa taas kerran, todennäköisemmin hyväksytään, kuin sellaisen joka kuvailee asiaa hienostuneemmin ja monimutkaisemmin(monisyisemmin).

"He vihaavat meitä vapauksiemme tähden". "Olet joko meidän, tai terroristien puolella". "Me tuomme Demokratiaa lähi-itään". "Toivo". "Muutos". jne jne. Amerikan politiikassa riittää totisesti, valheellista kahtiajakoa / ristiriitaisuutta ja mitätöntä monotoonisuutta.

Valkoisten nationalistien onneksi, viestimme voidaan yksinkertaistaa hyvin yksinkertaisiin ja mukaansatempaaviin lausahduksiin, kuten ; "erottaudu tai kuole" tai "kyse on omiensa rakastamisesta".

7. Usko kompromissiin

Se käsitys, että jokaisella ongelmalla on 2 puolta, on Amerikkalaisen mielen axiooma(selviö) ja jos kerran joka probleemalla on kaksi puolta, ratkaisun tulee sijouttua johonkin siihen väliin. Israelilaiset seisovat Amerikkalaisten edessä ja julistavat, että Palestiinan ongelma on kahden "oikeuden" ei oikean ja väärän ongelma. Israeliitit sanovat, "eikö Arabeilla ole muita maita?. Meillä ei ole toita maata (kuin Israel) joten meillä on oikeus Palestiinaan". Tämä jo miltei päättää presentaation(asiasta).

Ajatelkaa Amerikan nk. Oikeiston jatkuvaa halua / suostumusta seurata Vasemmistoa, ikäänkuin heidät olisi sidottu toisiinsa lyhyellä ketjulla. Ajatelkaa niinikään nk.Vasemmiston jäsenten halukkuutta puoltaa siionistisia sodanlietsojia vaikka väittävät retoriikallaan olevansa rauhan asialla. Kaikkeen individualismin kohkaukseen / individuaalisuudesta jauhamiseen nähden, Amerikkalaiset ovat merkittävän konformistisia (mukautuvia lampaita).

( Fakta jonka huomasivat "kollektivistiset" Saksalais tarkkailijat 70.v sitten [alkup.tekstissä tämä on linkki loistavaan tekstiin josta olen ajatellut niinikään Suomentaa oman version / jonka olen ajatellut Suomentaa]).

Amerikkalaisten taipumus kompromissiin voi myös toimia meidän eduksemme. Tämä on ensinnäkin ´paikka´ jossa meidän radikaali äärirajoilla olemisemme on hyödyksi. He (meidän [valkoisten nationalistien] "hulluimmat" tai äärimmäisimmät tyypit) voivat ehdottaa täysin kilipäisiä ratkaisuja, joihin verrattuna radikaali valkoinen nationalismi voi vaikuttaa, järkevältä kompromissilta. Toisekseen, syy joka johtaa sekä Oikeiston, että Vasemmiston aina tukemaan Juutalaisia(tai tekemään heidän kanssaan kompromissin)on, se että Juutalaiset eivät tee kompromissiä lopullisen / perimmäisen etnisen intressin asiansa kanssa. Valkoisten on oltava täysin yhtä taipumattomia(tekemään kompromisseja). Mutta kukaan ei tee kanssamme kompromisseja jollei meillä ole tai kunnes meillä on, jotain mitä he haluavat ja poliittisessa realmissa se tarkoittaa, aina lopunkaiken valtaa / voimaa / vaikutusvaltaa. Kukaan ei tee kompromisseja voimattoman kanssa, olkoonkin muutoin kuinka kompromissiin taipuvaisisa tahansa.

8. Realismi

Ja viimein on realismi. Tätä avainta Amerikkalaseen mieleen on jo vuosikausia uutterasti hyväksikäyttäneet ja manipuloineet, siionistiset puhujat yms. Tällä "realistisella" usein toistetulla sloganilla(iskulauseella), "Israel on tullut jäädäkseen" on paljon enemmän tehoa Amerikkalaisten mieleen, kuin Arabit osaavat edes kuvitella.
Monikultturistit usein väittävät, että heidän politiikkansa(päätöksensä, asioiden "kehitys-suunta"yms.) on takaisinkääntämätöntä, peruuttamatonta, vääjäämätöntä ja että meidän muiden on vain totuttava elämään sen kanssa / asiaintilan kanssa ; ei-valkoiset ovat tulleet jäädäkseen. Ei-valkea maahanmuutto(tunkeutuminen, miehitys jne) esitetään luonnonvoimana, eikä suinkaan ihmisten politiikan seurauksena, joka voidaan ihan täysin, totaalisesti perua, vetää takaisin, muuttaa jne jne.

Valkoisten nationalistien on hyökättävä tätä valheellista "realismia"vastaan näyttämällä, että rodulinen erillisyys on toteuttamiskelpoisempi / käypämpi / parempi, kuin "Monikulttuurisuus". Vaikka monirotuisuus itse ei ole vääjäämätöntä, on täysin vääjäämätöntä, että monirotuisen yhteiskunnan piirteisiin kuuluu, etninen jännite, viha ja väkivalta. Meidän on näytettävä, että populaatioiden massasiirtelyä on tapahtunut toistuvasti 20vuosisadalla ja että se on tullut jäädäkseen. Lisäksi, suuren mittakaavan inhimillisetkin siirrot, eivät ole koskaan aiemmin olleet niin todennäköisiä, järkeenkäypiä, realistisia jne.

Johtopäätelmä

Täten, kun puhut yleisölle sen omaa kieltä ja vetoat sen omiin lellikkeihin "mielen avaimiin", kun olet jo luonut kiintymyksen siteen oman kokemuksesi ja yleisön kokemuksen välille, ei ole yllättävää, jos voitat heidän tukensa.

Näitä ym.Amerikkalaiselle tunteelle ja ehdollistumalle tuttuja teemoja ovat häikäilemättä hyväksikäyttäneet systeemin propagandistit, sellaisia tarkoitusperiä varten jotka ovat tuhoisia meidän rodullemme. Jokatapauksessa, nämä samat asenteet ovat joko, fundamentaalisesti positiivisia, muuta vääristyneitä tai fundamentaalisesti(perinpohjaisesti) neutraaleja ja niitä voidaan käyttää meidänkin hyväksemme. Kun muokkaamme argumenttimme sopimaan Amerikkalaisten yleiseen epäilykseen / pelkoon / pahaan aavistukseen -maailmasta ja esitämme ne puoleensavetävästi ja rationaalisesti, meidän argumenttimme toimivat tämän, kulttuurisesti ehdollistetun altajunnan kanssa, eikä sitä vastaan.
                                                            Loppu

        Tässä linkki alkuperäiseen tekstiin :      http://www.counter-currents.com/2012/07/propagandizing-americans/

Tiedoksenne : Counter-Currents on paremmankuvauksenpuuttuessa, "Valkoisten Nationalistien" sivusto ja tämän tekstin kommenttiraita on siis alkuperäisen kirjoittajan oma. Itse lisäsin ehkä pari sanaa, mutta muutoin Suomensin koko höskän suht. uskollisesti. Tämän kirjoittajan omat kommentit ovat siis nämä, valkoisella laittamani sepustukset.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti